Om


Caroli Park var först och främst en lugn, tillgänglig och icke-kommersiell inomhuspark. Den grundläggande utgångspunkten för detta projekt var att vi – Urbana Frirum – hade tillgång till den före detta kyrkan i Caroli, under tre veckor i september 2018. Utformningen var en öppen process som förutsatte samarbete. Vad Caroli Park blev berodde uteslutande på stöd och synpunkter från Grannen, Användaren, Supportern, Ägaren, Kreatören, Besökaren….

Vi som stod bakom projektet är Urbana Frirum – en ideell förening som grundades i januari 2018, av studenter från mastersprogrammet i Urbana Studier på Malmö Universitet. Under vårt sista år skapade vi den teoretiska grunden för en ny typ av urban plats: Inomhusparken.

Tillsammans med ett 30-tal volontärer förvandlades den avsakraliserade Caroli Kyrka i Malmö till en inomhuspark. Caroli Park var en prototyp som testades och upplevdes i Caroli Kyrka mellan den 7e – 30e september 2018.

Vi vill tacka alla som besökte, donerade, engagerade sig och skapade Caroli Park!

TA PLATS!

Vänliga Hälsningar
// Urbana Frirum 2019