Stöd Caroli Park!

Vi – Urbana Frirum – ska göra om den före detta kyrkan, Caroli Kyrka, till en ny typ av offentlig plats: Inomhusparken!

Det målet kan vi endast nå med Er hjälp!

Förhoppningen är att detta kan ske genom att samla in materiel och kunskap lokalt, genom donationer och lån. Resultatet är en 3 veckor lång installation med workshops, andra aktiviteter, utställningar, delningsbibliotek och framförallt en lugn, tillgänglig och villkorslös inomhuspark. Alla kan bidra på sitt sätt!

Om du vill hjälpa till att skapa inomhusparken
maila oss på skapa@carolipark.se

Pengar är också verktyg. Har ni inte tid eller materiel att låna ut eller donera så tar vi även emot donationer i form av pengar. Följande konto är Urbana Frirums, den ideella föreningen som står bakom projektet Caroli Park. Alla pengar går oavkortat till att skapa Caroli Park-upplevelsen.

Bankuppgifter:
Bank: SEB
BG: 540-1780
Kontonr: 5501 11 646 16

Namn: Frirum
Iban-nummer SE1850000000055011164616
Bic-kod ESSESESS