Dags renovera kyrkan?

Är det dags för renovering av kyrkan? Det är ju viktigt att renovera den med jämna mellanrum. Kanske vintern som har gått har tagit hårt på kyrkofasaden? Då är en ordentlig renovering av kyrkofasaden viktig. Hur är det inne i kyrkan, behöver den renoveras inne i kyrkan? Att renovera gudstjänstlokalerna är inte så lätt. Där krävs det varsam renovering och bara en återställande av gudstjänstlokalen såsom den såg ut från början.

I samlingssalar, som i församlingshuset är det lättare att renovera med nya färger, mattor och golv. Om man har verksamhet för barn i olika åldrar och för äldre och pensionärer så blir det ju bara fint att renovera de lokalerna. Då är ljusa färger viktiga för att alla ska känna sig på glatt humör när de kommer till kyrkan. I en del församlingar vill man anlita volontärer som kommer och hjälper till med renoveringen. Det är ju inte säkert att renoveringen blir så bra när man samlar lite olika församlingsmedlemmar – alla är ju inte hantverkare direkt. Gemenskapen kanske blir väldigt bra medan renoveringen kanske blir lidande däremot.

Att tänka på när man renoverar kyrkan

Som lekman får man ju inte dra egna elledningar själv. Det kan kännas frestande att placera lampor på andra ställen och koppla ihop dem med sladdar själva, men det är ingen bra idé. Som lekman får man inte dra egna elledningar eller installera maskiner på egen hand, eller göra annat än koppla sladden till din dator eller mobil till ett uttag i väggen. Så anlita elektriker så snart du behöver göra förändringar i din el i din bostad.

Inte dra vatten och avlopp själv

Man får inte dra vattenledningar och avloppsledningar själv. Som lekman är det många saker med vatten- och sanitetsledningar som alltid ska utföras av professionella VVS-montörer med kunskap om hur vatten- och avloppsrör fungerar. Annars kan det bli hur tokigt som helst. Det är ju bra att tänka att det mesta kan vi göra själva, men när det kommer till vatten och sanitet så bör man alltid överlåta det till proffsen.

Inte bygga våtrum

Att bygga diskbänk, duschkabin och golvbrunn och alla ytor som har med vatten att göra, bör man också överlåta till professionella hantverkare som har kunskap om hur man bygger ytor utan att fukten tränger in i väggarna. När man har en diskho, eller tvättfat, badkar eller dusch så är det väldigt viktigt att bygga så att allt vatten går ner i golvbrunnen, eller leds bort av avloppsrör.