Kyrkor och församlingshem kräver underhåll

garageportar behövs inte på dagens underhåll av kyrkor och församlingshem

Har er församling en prästgård? Det blir mer och mer sällan som församlingarna i Svenska kyrkan håller sig med en egen prästgård. Förr i världen, särskilt gäller det under förra århundradet och förra millenniet, det vill säga under 1900-talet och början och mitten av 1900-talet, så var det många präster som fick en löneförmån att bo i en prästgård nära kyrkan. Prästgårdarna var ofta stora med många fina rum. Tanken var väl den att prästen skulle ha en liten fru och få barn som kunde växa upp i prästgården.

Annan användning för prästgårdarna

Idag brukar de prästgårdar som finnas kvar i församlingarnas ägo, användas som församlingshem, eller för den slags verksamhet som församlingarna hade, som till exempel verksamhet för föräldralediga och deras barn, pensionärsverksamhet eller barn- och ungdomssamlingar. Många i församlingarna får anpassa sitt arbete efter att ta hand om både kyrkornas och församlingshemmens underhåll. Det kan innebär allt från att måla fasaderna, sköta om underhåll av tak och fönster, installera solpaneler eller vad man nu kan göra för att kyrkorna både ska vara varma och kunna hysa den verksamhet som man nu har.

Har man tur finns parkering för bilarna

Förr i världen höll kyrkorna församlingsborna med stall. Idag håller man medlemmarna med parkering. Att ha hela garage är för dyrt. Och bilarna lär inte fara illa av att stå utomhus några timmar som folk är inne i kyrkorna under gudstjänsterna, eller under andra verksamhetsformer som kyrkorna håller i. Nej garage får man hålla sig med i sina egna hem, eller rättare sagt bredvid sina egna hem.