Har du gjort ett stambyte?

stambyte och relining

Livslängden för rören och stammarna i en fastighet är begränsad. Alla fastigheter måste byta ut sina stammar och rör någon gång eftersom de har en begränsad livslängd. När detta sker måste fastighetsägaren anlita en professionell entreprenör för att utföra arbetet. Kostnaden för att få nya stammar och rör installerade kan variera beroende på fastighetens storlek och vilken typ av material som används.

Vad är ett stambyte?

Att byta ut en fastighets stam innebär att vatten- och avloppsrören byts ut mot nya. Detta görs ofta när de gamla rören är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det kan också göras för att förbättra vattentrycket eller för att lägga till nya funktioner i fastigheten, till exempel ett sprinklersystem. Träskbyte är ett stort projekt som endast bör utföras av erfarna yrkesmän.

Orsaker till ett stambyte:

 • De gamla rören är i dåligt skick och behöver bytas ut.
 • För att förbättra vattentrycket.
 • För att lägga till nya funktioner i fastigheten, t.ex. ett sprinklersystem.
 • Kostnaden för att byta stammar kan variera beroende på fastighetens storlek och omfattningen av det arbete som krävs.

Ett stambyte är ett stort projekt som endast bör utföras av erfarna yrkesmän. När du överväger om du ska byta ut stammarna på din fastighet eller inte är det viktigt att väga kostnader och fördelar mot varandra. Att byta ut gamla rör kan vara dyrt, men det kan vara nödvändigt för att förbättra vattentrycket eller lägga till nya funktioner i fastigheten. I slutändan bör beslutet om huruvida du ska byta ut din fastighets stammar eller inte fattas utifrån dina specifika behov och omständigheter.

Viktigt att byta stammar i tid

Att låta gamla, skadade rör sitta kvar kan leda till ett antal problem, bland annat:

 • minskat vattentryck
 • läckor och översvämningar
 • skador på fastighetens grundläggning
 • hälsorisker på grund av exponering för bly och andra gifter

Att byta ut fastighetens stam är ett stort projekt, men det är viktigt att göra det på rätt sätt för att undvika dessa problem. Se till att anlita erfarna yrkesmän som kan utföra jobbet snabbt och effektivt.

I allmänhet är det följande:

 • Kostnaden för det material som behövs för att byta ut rören.
 • Arbetskostnaden, som varierar beroende på fastighetens storlek och arbetets omfattning.
 • Eventuella andra tillhörande kostnader, till exempel tillstånd eller avgifter.

Hur ska man planera innan stambytet?

Kontrollera med din kommun för att se om du behöver ett tillstånd för att byta ut rören. Se till att du har tillräckligt med vatten för dina behov under bytet. Detta kan innebära att du måste skaffa en tillfällig vattenförsörjning.

Välj en välrenommerad entreprenör som har erfarenhet av att byta ut stammar.

 • Få offerter från olika entreprenörer för att jämföra priserna.
 • Se till att du förstår kontraktet innan du skriver under det. Detta inkluderar kostnaden, tidslinjen och arbetets omfattning.
 • Ha en beredskapsplan på plats om något går fel under utbytesprocessen.

När du bestämmer dig för om du ska byta ut din fastighets stam ska du se till att väga alla kostnader och fördelar mot varandra.